Byggnaden

Galleri Transformatorn
Aktuella händelser

Med tanke på rådande restriktioner i samhället och coronapandemin måste vi tyvärr ställa in Sommarkul den här sommaren.
Vi hoppas att läget har ändrats till nästa sommar,
så vi återigen kan fylla Transformatorn med sommarlovslediga barn under midsommarveckan.
Välkomna då!

Äntligen öppnar vi igen!

26 sept - 4 okt
ställer tre av föreningens
medlemmar ut sina alster.

Naturligtvis följs rådande
restriktioner så det inte blir
någon trängsel.

Varmt välkomna!

Läs mer under fliken Aktuella händelser!

Sidan är uppdaterad 200907

© Pia Andersson, Löddeköpinge

Konstnärsförening

ByggnadenIntill kyrkan, i Löddeköpinge, ligger Galleri Transformatorn.

Från början var byggnaden avsedd för transformering och strömfördelning av elektrisk ström till tätorten Löddeköpinge samt kringliggande landsbygd.

I mitten av 1970-talet blev emellertid byggnaden överflödig när dåvarande ägaren, Sydkraft AB, byggde om och förstärkte elnätet. Sydkraft AB erbjöd då Kävlinge kommun,

att för en symbolisk summa, överta byggnaden om den bevarades och användes i kulturellt syfte.

Alltsedan dess har Löddeköpinge konstnärsförening fått hyra och disponera byggnaden för konstnärlig verksamhet.

Husets stora bågformade fönster och lokalens utformning i övrigt lämpar sig utmärkt för utställningar av konst och hantverk i alla former.

Övervåningen är försedd med stora fönster i alla väderstreck, vilket gör att det fantastiska skånska ljuset kan tas till vara fullt ut i den rymliga ateljén.Det finns möjlighet att hyra galleriet för separata, tidsbegränsade utställningar.

Vi nås på:

info@galleritransformatorn.se